Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Інститут усиновлення в цивільному праві України та шляхи його удосконалення

Тип работы: Стаття К-во страниц: 17 стр. Цена: 15 грн.
Содержание:

Зміст
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Постановка завдання. 
Виклад основного матеріалу.
Висновки.
Використана література