Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Зберігання бібліотечних фондів в умовах інформатизації суспільства

Тип работы: Магістерська робота К-во страниц: 101 стр. Цена: 200 грн.
Содержание:

Зміст
Вступ
Розділ 1. Головні етапи формування інформаційного суспільства та
інформатизація бібліотек в Україні
1.1. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження та
визначення головних дефініцій
1.2. Законодавча база, що визначає основи інформатизації в Україні
1.3. Етапи формування державної інформаційної політики в Україні
та її основні завдання
1.4.Проекти і програми інформатизації  в бібліотечно-інформаційній сфері
1.5.Стан бібліотечних фондів та головні завдання по його зберіганню
Висновки до І розділу
Розділ 2. Аналіз стану зберігання бібліотечних фондів в Україні та світі
2.1. Основні тенденції інформатизації бібліотечно-інформаційної сфери 
2.2. Можливості та проблеми зберігання бібліотечних фондів в умовах
інформатизації
2.3. Значення автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем
2.4. Електронні бібліотеки як інформаційні системи нового типу
2.5. Розвиток систем відкритого доступу і відкритих архівів інформації 
Висновки до ІІ розділу
Розділ 3. Рекомендації щодо пріоритетних напрямків зберігання бібліотечних
фондів в умовах інформатизації
3.1. Рекомендації щодо подолання проблем, пов’язаних з інформатизацією бібліотек
3.2. Основні напрямки покращення зберігання бібліотечних фондів в умовах
інформатизації
Висновки до ІІІ розділу
Висновки
Список використаної літератури