Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Формування міжкультурної компетентності майбутніх вчителів гуманітарних спеціальностей у процесі фахової підготовки

Тип работы: 6 К-во страниц: 25 стр. Цена: грн.
Содержание:

Зміст
Актуальність дослідження
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами
Мета
завдання
Об’єктом дослідження
Предмет дослідження
Методидослідження
Наукова новизна дослідження
Теоретичне та практичне значення
Структура дослідження.
У першому розділі подаватимуться теоретичні засади дослідження....
У другому розділі будуть розглянуті ...
У третьому розділі будуть схарактеризовані цілі, завдання, обґрунтовано методику
проведення експериментальної роботи, буде наведено результати констатуючого та
формуючого експерименту, виконано оцінку і інтерпретацію результатів.
У висновках буде представлено основні результати дослідження.
У додатку будуть вміщені методики, які були апробовані в процесі
виконання дисертаційного дослідження.