Мобильное меню

Facebook

Заказать

X

Новый ресурс

ВСТУП Актуальність теми дослідження. Шумери − народ, що заселяв Південну Месопотамію (межиріччя Євфрату й Тигру на півдні сучасного Іраку) на зорі історичного періоду. Самоназва народу саггиг − чорноголові. Вони перші з народів, що мешкали на території Древньої Вавілонії (сучасний Ірак), досягли рівня цивілізації. Шумери осушили болота, навчилися регулювати розливи рік і освоїли землеробство. З розвитком торгівлі з Іраном, Еламом, Ассирією, Індією й районами Середземноморського узбережжя шумерські поселення перетворилися в процвітаючі міста-держави, які до 3500 до н.е. створили зрілу цивілізацію урбаністичного типу з розвиненою металообробкою, текстильним ремеслом, монументальною архітектурою й системою писемності. Перші шумерські поселення виникли близько 4000 до н.е. Це були окремі міста-держави, що постійно воювали один з одним. Кожне місто мало свого правителя й своє божество. Але їх поєднували мова, культура, і, можливо, етнічна приналежність. Мистецтво Шумерського народу, що розташовувався на території древньої Передньої Азії, на перший погляд може здатися складним і загадковим: сюжети, прийоми зображення людей або подій, відображення часових-просторово-тимчасових відносин − усе це ґрунтувалося на специфічних поданнях і віруваннях древніх людей. Будь-яке зображення містить у собі додатковий зміст, що виходить за рамки сюжету. За кожним персонажем стінного розпису або скульптури виступає система абстрактних понять − добро й зло, життя й смерть і т.п. Для вираження цих понять художники прибігали до мови символів, розібратися в якому сучасній людині не так просто. Шумери − древній народ, що створив, нарівні з жителями Аккаду неповторний історичний і культурний вигляд Межиріччя IV-III тисячоріч до н.е. Про походження шумерів немає точних даних. Відомо, що вони з'явилися в Південній Месопотамії не пізніше IV тис. до н.е. Вони були самостійною державою, що мала свого правителя й армію. Метою дослідження є аналіз соціальних моделей Шумерського суспільства. Поставлена мета визначила такі завдання дослідження: − описати рабів в Шумерському суспільстві; − проаналізувати вільних людей в Шумерському суспільстві; − охарактеризувати жерців в Шумерському суспільстві; − дослідити заняття воїнів в Шумерському суспільстві; − проаналізувати діяльність царів (лугалів) в Шумерському суспільстві; Об'єкт дослідження – Шумерське суспільствою Предмет дослідження − соціальні моделі Шумерського суспільства. Теоретична значущість курсової роботи визначається тим, що в ній представлений аналіз соціальних моделей Шумерського суспільства. Практична значущість курсової роботи. Результати проведеного дослідження можуть бути використані в спецкурсах і семінарах із античної історії та враховані при подальшому дослідженні Шумерського суспільства. Структура курсової роботи. Дослідження складається зі вступу, п’яти розділів основного матеріалу, висновків та списку використаної літератури. У вступі обґрунтовується актуальність і новизна теми, характеризується стан її наукової розробленості, визначаються цілі та завдання, об'єкт і предмет дослідження, теоретична і практична значущість роботи, представлені теоретико-методологічні основи дослідження. РОЗДІЛ 1. РАБИ 1.1.Храмові раби В цілому, в номах Шумеру виділялися три основні соціальні групи: панівний клас (перш за все правляча верхівка і в значно меншій мірі приватні особи, які досягли багатства і впливу, але не причетні до високих посад), пересічні громадяни, об'єднані в територіальні громади, де наділи розподілялися між великими сім'ями, раби і залежні люди: цей шар комплектувався з військовополонених, а також ізгоїв і збіднілих общинників, що відірвалися від своєї землі і втягнутих в залежність від можновладців людей [7, с. 15].Експлуатація була представлена двома основними формами. У великих господарствах, що належали храму, правителю, членам правлячої верхівки і багатим приватним особам, гнули спину працівники різних станів, як раби, так і не раби, але, як правило, вони не мали свого господарства, а працювали бригадами за пайок і здавали все вироблене власникам маєтків.Раби і більшість нерабів вільно залишати господарство не могли. Саме ця форма експлуатації забезпечувала панівний клас багатствами. Тому шумерське суспільство нерідко визначається як рабовласницьке, бо підневільний робітник, який отримував за свою працю пайок, але не мав у розпорядженні або користуванні свого наділу, за своїм місцем у виробництві виявляється подібний до класичного античного раба, до якого б стану він не належав.Другою головною формою експлуатації була видача державою або окремими особами частини своїх земельних володінь у вигляді невеликих наділів дрібним виробникам − від залежних і закабалення людей або рабів до вільних орендарів [20, с. 43].Такі виробники вели своє господарство на виданих їм наділах, частина виробленого віддавали тому, на чиїй землі сиділи, а самі жили на залишок.Шумерське суспільство розвивалося швидкими темпами. Зростає продуктивність праці, і у шумерів починають з'являтися перші ознаки рабовласництва. Рабство як таке не було відкритим і загальним, воно ховалося в окремо взятій сім'ї і всілякими способами маскувався. Дійшли до наших часів глиняні таблички з кодексами давнього шумерського народу допомогли вченим вивчити сімейне право тих часів. Так, один напис чітко позначала право батька родини продавати своїх дітей в рабство (на служіння). Ця практика продажу дітей була частим, якщо не сказати звичним, явищем в сім'ях шумерів. Батьки могли продати як маленьку дитину, так і вже більш дорослу дитину [20, с. 45]. Сам факт продажу в обов'язковому порядку записувався в спеціальні документи. Шумери дуже уважно ставилися до питань купівлі-продажу, обміну, і обов'язково вели ретельні підрахунки всіх витрат і прибутку. Виникає питання: у чому ж полягала замаскованість рабства? У тому, що дитину всиновлювали, але за усиновлення майбутня сім'я повинна була заплатити певну грошову суму. Дочок продавали частіше. У шумерських документах факт продажу позначався як «ціна дружини», хоча історики більш схильні це називати древнім шлюбним контрактом. Розвиток продуктивності тягло розшарування суспільства, менш забезпечені змушені були звертатися до багатих за позикою. Позика видавалася під відсотки. У разі несплати позичальник потрапляв у боргову кабалу, слідом за нею наступало рабство, тобто для погашення свого боргу він йшов на служіння кредитору. Ще одним фактором зародження рабства у древніх шумерів були численні війни в Месопотамії [7, с. 19].З кожною військовою навалою слідувало захоплення і території і населення, останні набувало статусу рабів. Бранці в писемності шумерів позначалися як «людина з гірської країни». Археологи встановили, що шумери вели війни з населенням гір, що знаходяться на сході Дворіччя. Звідси і назва.Раб на давньошумерській мові звучить як «саг», що означає «одиниця», «штука» [5, с. 34].Соціальна нерівноправність все більше завойовує громади шумерів, слідом за цим общинний лад поступово йде до занепаду. Розвиток торгівлі сприяє виділенню верхівки суспільства. У мові шумерів з'являються нові позначення. Так, наприклад, «лугаль» або «велика людина» − це багатий шумер, а інших членів громади називали «маленькими людьми». Змінюються взаємини як усередині самої громади, так і між містами. І, тим не менш, шумерську цивілізацію можна охарактеризувати як рабовласницьку. Звернувшись до суду громади, шумер міг отримати свободу від боргу, якщо знаходилися достатні докази. 1.2.Раби «вільних людей» Рабство носило частково тимчасовий характер − раби могли викупитися або отримати свободу. Власне, саме перспектива звільнення і могла втримати рабів в підпорядкуванні − адже їх працювало в полях і в храмових господарствах майже стільки ж, скільки вільних хліборобів, а тримати велику варту не було ніякої можливості − занадто великі були володіння. Діти рабинь і вільних громадян вже ставали вільними, хоча і не мали всіх прав. Шумерські історики не писали про повстання рабів, з чого можна зробити висновок, що відносини рабів і господарів були цілком спокійними, і рабство саме по собі не було занадто гнітючим тягарем.Втім, і вільні хлібороби чи городяни не були застраховані від долі раба, причому в рідному місті. Якщо бідняк доходив до крайності, або якщо він багато заборгував багатієві-землевласнику, він, як правило, відправлявся в кабалу до позикодавця [5, с. 37]. Правда, на цей вид рабства існувало серйозне обмеження − відповідно до шумерських законів, люди, які потрапляли в боргову кабалу або продалися багатієві в служіння, повинні були знаходитися в тимчасовому рабстві не більше трьох років. Після закінчення цього терміну господар зобов'язаний був відпустити підневільного працівника на свободу. Правда, найчастіше працівник відразу ж наймався назад в кабалу до того ж господаря, оскільки йому не було куди йти і нічим заробити на хліб. Соціальний склад шумерських міст-держав був дуже різноманітний: хлібороби, працівники при храмах, ремісники, солдати, торговці, храмові або царські чиновники, жерці. У кожній з цих груп існував розподіл як за професійним рівнем, так і за добробутом. Той факт, що шумерські міста були дуже багаті, зовсім не означав, що багаті були і всі їхні мешканці. Жорстокі умови життя, важка праця, постійні війни − ніхто з простих людей не був застрахований від того, що якась напасть в будь-який момент може позбавити його майна, свободи і навіть життя [4, с. 62]. Найбільше бідняки страждали від воєн − якщо напали на місто, то вороги не грабували жителів дочиста, правитель міста міг забрати майно, для оплати нових військових походів. Царські податківці були для городян найстрашнішим лихом.До нас дійшла історія найвідомішої в Шумері соціальної реформи, першою за всю історію людства. Справа була в Лагаше − найбагатшому і впливовому шумерському місті. В середині III тисячоліття до н.е. Лагаш став фактично центром Шумера, його правителі навіть зробили спробу об'єднати всі міста в Шумерське царство, яке, правда, проіснувало близько п'ятдесяти років. При правителі на ім'я Лугальанда побори досягли небувалої величини. Міські бідняки були повністю зруйновані, і врешті-решт місто не витримало. Збунтувалися навіть забезпечені городяни, які також відчули на собі тягар царських податків. Збори старійшин міста скинуло Лугальанду, і на його трон зійшов Уруинимгина, один із знатних жителів Лагаша. Ставши лугалем міста, Уруинимгина насамперед знизив податки. Крім того, він склав список основних правил, що регулюють відносини між громадянами міста - перший звід законів в історії людства [4, с. 65]. Проте, навіть за малої кількості дійшли до нас уривків ми цілком можемо судити про те, наскільки глибока була соціальна і законодавча реформа, проведена лугалем Уруінімгіна. Одна з рядків його кодексу говорить: «Та не посміє сильний образити вдів і сиріт». Ця фраза користувалася величезною популярністю в усьому Шумері, таблички, на яких вона написана, сучасні археологи знаходять в різних кінцях Месопотамії. Уруинимгина користувався загальною любов'ю і повагою за те, що першим спробував якось полегшити життя бідняків [4, с. 67].А життя бідняків була несолодким, якщо судити за збереженими глиняними табличками з шумерськими прислів'ями. З цих прислів'їв складається картина досить важке життя, що вимагає від людини покори і смиренності. Біднякам доводилося часто переїжджати з місця на місце в пошуках роботи і шматка хліба. Існувала і практика продажу себе в кабалу. Бідняк укладав з багатим землевласником договір, згідно з яким працював у багатія майже на становищі раба, поки не зможе викупитися назад на свободу. Правда, за шумерськими законам, така кабала могла тривати не більше трьох років, після чого багач зобов'язаний був відпустити батрака на волю [20, с. 59].Таке положення було не набагато краще рабства, але значна частина шумерських будинків або самі постійно йшли в кабалу, або продавали таким чином синів.Уруинимгина, крім інших змін в законах, міська рада повністю заборонила закабалення вільних громадян − ні на три роки, ні на будь-якій іншій термін. Його закони і сам він здобули загальну повагу в Шумері тим, що вперше лугаль, правитель країни, сам спробував захистити громадян від чиновницьких поборів. Велика частина тексту законів Уруінімгіна присвячена якраз побутовим ситуацій − багач, який намагається купити у бідняка його земельну ділянку, або сільський староста, якому сподобався віслюк простого селянина, зобов'язані були сплатити власнику справедливу ціну, і «не гніватися на залежного», якщо ціна виявилася високою або угода з якоїсь причини не відбулася. Уруинимгина заборонив багатіям і міським чиновникам відбирати за борги землю і житло, особливо у «вдів і сиріт» [20, с. 61].Незважаючи на важке життя, біднякам все ж було і до чого прагнути, і чого боятися. У воєнний час успішний завойовницький похід, наприклад, міг непогано забезпечити бідного городянина. З іншого боку, ремісник, що не справляється як личить зі своєю роботою, позбавлявся «кваліфікації» і спускався вниз по ієрархічній драбині. Невмілий каменотес ставав підношувачем глини на будівельних роботах, збанкрутілий купець йшов найматися простим погоничем в торгові каравани. Поганий зброяр повинен був замість дорогої зброї братися за виготовлення серпів. Така «дискваліфікація» була досить серйозною бідою − якщо вже людина втратила своє становище в ієрархії в рідному місті, то навіть якщо вона вирішить спробувати щастя в іншому місці, в чужій громаді їй буде ще важче прижитися [8, с. 42].Шумерські міста в соціальному плані представляли собою майже повністю замкнуту систему, об'єднану навколо культу бога-покровителя міста. Чужинець не міг легко стати своїм в такому соціумі, в будь-якому випадку на це пішло б багато часу. Бідняки знаходили своєрідну розраду в прислів'ях, віршах і байках, що висміюють або засуджують багатіїв. Ось, наприклад, такий вислів:«Той, у кого багато срібла, може бути, і щасливий, той, у кого багато ячменю, може бути, і щасливий,але той у кого немає зовсім нічого, спить спокійно» [8, с.44].І все ж в першу чергу саме багатство, а не особисті якості або майстерність давало можливість людині зайняти високе положення в суспільстві. Людина із забезпеченої сім'ї могла почати кар'єру з вищого ступеня, ніж виходець з бідних верств, хоча за великим рахунком талановиті люди могли піднятися в верхи суспільства навіть з самого низу - перш за все завдяки освіті. Отже, у початковий період історії Шумеру раби були нечисленні і, як правило, належали до етнічно чужих груп. З плином часу кількість рабів зростає. Поряд з храмовими і царськими рабами з'являються раби, що належать приватним особам.Шумери почали купувати рабів, які вважалися «рухомим майном», ще до того, як виникла купівля-продаж землі. Вартість раба в епоху панування аккадської династії не перевищувала вартості робочої худоби − вола або віслюка. Рабовласник розпоряджався життям раба. Раба-втікача після упіймання заковували в кайдани. З іншого боку, раб, необхідний в господарстві вважався майже членом родини. Господар дбав про його здоров'я, тобто працездатність. Не слід забувати також про те, що іноді батьки віддавали в рабство своїх дітей на якийсь час в якості компенсації за неоплачений борг. Господар ніс відповідальність за життя і здоров'я такого раба. Документи кінця III тисячоліття переконливо свідчать про те, що раб в Шумері знаходився в кращому становищі, ніж в інших країнах. Одне те, що раб міг намагатися змінити своє соціальне становище або виступати проти свого пана, говорить багато про що. Згадаймо слова з «Гімну гуде»: в день свята раб ставав рівним своєму панові. Численні судові протоколи свідчать про те, що в стародавньому Шумері нерідко відбувалися спроби порушити закон. Наприклад, батьки двічі продавали своїх дітей. У цих випадках вирішувати питання про те, кому належить раб, повинен був суд. І так робив якийсь Ур-Сатарана, який продав купцеві Лушеде за 2,5 сикля срібла свою дочку Ішагу. Дівчина прожила в будинку Лушеди вісімнадцять років, як раптом з'явився писар Намхані з вимогою, щоб йому видали Ішагу так як він заплатив за неї її батькові. Суд встановив, що Ур-Сатарана двічі продав свою дочку, внаслідок чого «був визнаний злочинцем». На жаль, ми не знаємо, яке він поніс покарання.